ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ແບ່ງປັນໃຫ້:
Release Exit Rectangular Button
ເລກທີ: S40M2H
ລາຄາ:
$34.00
ຈໍານວນທີ່ສັ່ງຊື້:
产品详情

STAINLESS STEEL EXIT BUTTON WITH MUSHROOM GREEN PUSH BUTTON (N/O and N/C Contacts)

Release Exit Rectangular Button

STAINLESS STEEL EXIT BUTTON WITH MUSHROOM GREEN PUSH BUTTON
(N/O and N/C Contacts)
Model: S40M2H

Features:

1)MUSHROOM GREEN,Easy to operate
2)STAINLESS STEEL
3)Output
Contacts: N/O and N/C

NC,NO,Common

4)Size: 40(W)x115(H)mm

Package include:

STAINLESS STEEL EXIT BUTTON WITH MUSHROOM GREEN PUSH BUTTON x 1