ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ແບ່ງປັນໃຫ້:
Plastic Rain Shield Protector for gate station Keypad / Codepad in Access Control
ເລກທີ: KDL-40EX720
品牌: Gardway
ລາຄາ:
$39.00
ຈໍານວນທີ່ສັ່ງຊື້:
产品详情

Plastic Rain Shield Protector for gate station Keypad / Codepad in Access Control


Plastic Rain Shield Protector  for gate station Keypad / Codepad in Access Control

Rain / Water / Weather Protector for outside keypad

*Plastic Rain Protector for outside keypad

*Rain shield /weather shield

Size

1)Outside: 15(H) x 10.4(W) x 9(D,TOP)cm

2)Inside: 13.5(H) x 8.9(W) x 8.4(D,TOP)cm

Note:

1)This auction is for Water Protector only, not includes the Keypad.