ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ແບ່ງປັນໃຫ້:
Electric Mortise Lock with Five Wire, Rugged, Narrow Panel Time-Delay
ເລກທີ: H-P50U20C
品牌: 松下
ລາຄາ:
$69.00
ຈໍານວນທີ່ສັ່ງຊື້:
产品详情

Electric Mortise Lock with Five Wire, Rugged, Narrow Panel, Low-Temperature, Time-Delay

Model: YH168G

Features:
1)Five Wire
+,-,COM,NC,NO
2)Rugged
3)Narrow Panel
4)Low-Temperature
5)Time-Delay
0S,3S,6S
Specifications:
1)Working Voltage: DC12V
2)Current
starting current: 1.1A
working current: 0.14A
3)Lock Tongue
Size: 12.5mm Diameter Stainless Steel
Pop-up Length: 15mm +/- 1mm
4)Lock Dimension
W28 x L200 x H39 mm
5)Panel mounting Hole Distance
180 mm
Wiring Diagram:
1)POWER SUPPLY
*RED Wire:
*BLACK WIre:
2)RELAY CONTACTS
*WHITE Wire: Common
*YELLOW Wire: NC (Normally-close)
*GREEN  Wire: NO (Normally-open)
Package include:
Electric Mortise Lock x 1